Propostes de metodologia

Proposta de metodologies per a grups d’estudi
(a mesura que anem rebent més propostes les anirem afegint)

Aquesta proposta ha estat concebuda per proporcionar una base metodològica d’ajuda per començar a posar en pràctica grups d’estudi, donant lloc a que els participants aprenguin col·lectivament i comparteixin i debatin les seves reflexions. Evidentment, cada grup d’estudi és autònom per gestionar el seu propi desenvolupament i funcionament, modificant aspectes d’aquesta proposta o creant noves metodologies si ho troba escaient.

Existeixen moltes maneres de realitzar un grup d’estudi en funció dels continguts, de la periodicitat en que es reuneix, el nombre de sessions i la durada d’aquestes. Tot hi que el grup els pugui replantejar a posteriori, és important que es defineixin tots aquests punts prèviament a començar el grup d’estudi per tal de compartir amb tots els membres la mateixa visió del desenvolupament de grup.

Per dur a terme les sessions dels grups d’estudi es plategen diverses maneres:

  1. Una possible forma és designar per cada sessió una o més persones responsables de conduir la sessió, es a dir, d’explicar el contingut de la sessió i preparar possibles exercicis de comprensió i dinàmiques de debat. Les diverses sessions es distribueixen entre els participants, de manera que en cada sessió hi hagi almenys un responsable. Per cada sessió, tots els participant s’haurien de llegir el contingut d’aquesta – que pot ser un fragment d’un llibre, un article… – , però el responsable se l’hauria de preparar i estudiar especialment, donat que s’encarregarà d’exposar el contingut i estimular la reflexió col·lectiva.

  2. Una altra possible forma d’organitzar les sessions, que requereix més implicació de tots els membres del grup, és mitjançant una dinàmica de preguntes-resposta. Tots els participants llegeixen el contingut de la sessió i, uns dies abans d’aquesta formulen una pregunta sobre la temàtica que s’hi desenvolupa. Cada participant envia la seva pregunta a una dinamitzadora del grup que posteriorment s’encarregarà de repartir-les de nou, de tal manera que cada participant rebi, via correu electrònic, una pregunta formulada per un company. Així, cada participant ha de contestar per escrit o pensar la resposta abans de la propera sessió, moment en el qual exposarà la pregunta que li ha estat formulada i la resposta que li dóna, i a partir d’aquí es generarà, si s’escau, la reflexió col·lectiva sobre el tema. El tipus de pregunta pot ser molt variat, emplaçant a elaborar anàlisis, resumir continguts, definir conceptes, traçar relacions, posar exemples, aportar opinions, investigar fonts, ampliar argumentacions, etc.
A %d bloguers els agrada això: